A Deputación Da Coruña colabora coa Institución «Hogar de Sor Eusebia»

 

No Boletín Oficial da provincia da Coruña do día 29 de xuño de 2023, foi publicada a resolución da concesión definitiva do programa FOAXE-C: Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o mantemento de centros de servizos sociais no ano 2023.

Deputación de A Coruña

NOTA INFORMATIVA
A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA COLABORA COA INSTITUCIÓN “HOGAR DE SOR EUSEBIA” (NIF G15077225), MEDIANTE A CONCESIÓN DA SEGUINTE SUBVENCIÓN:
________________________________________________________________
Nº RESOLUCION CONCESION: RP 2023/25633 (B.O.P. Nº 123 de 29-06-2023)
BENEFICIARIO: HOGAR DE SOR EUSEBIA
PROGRAMA: FOAXE-C/2023 CONVOCATORIA DO PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS A ENTIDADES SEN FINS DE LUCRO PARA O MANTEMENTO DE CENTROS DE SERVIZOS SOCIAIS NO ANO 2023
(Convocatoria BOP nº 26 de 07-02-2023).
OBXETO DA SUBVENCIÓN: MANTEMENTO DO CENTRO DE ACOLLIDA E INCLUSIÓN SOCIAL HOGAR DE SOR EUSEBIA.
IMPORTE CONCEDIDO: 11.913,75 €. COEFICIENTE: 0,6923

Un ano mais a colaboración da Deputación da Coruña contribúe ao mantemento da actividade do centro de acollida e inclusión social “Hogar de Sor Eusebia” que continua dando resposta de forma eficaz as necesidades de persoas afectadas por situacións valoradas de exclusión social, especialmente das persoas sen fogar, proporcionándolles a cobertura das súas necesidades básicas, e traballando con elas para impulsar os cambios sociais e persoais necesarios para acadar a súa reinserción social.