A Xunta aumenta a axuda ao servizo de atención psicolóxica para nenos da Federación de Persoas Xordas