SUBVENCIÓN DEPUTACION DA CORUÑA 2021

No Boletín Oficial da provincia da Coruña do día 18 de maio de 2021, foi publicada a resolución da concesión definitiva do programa FOAXE-C: Convocatoria do programa de subvencións a entidades se fins de lucro para o mantemento de centros de servizos sociais no ano 2021.

Deputación de A Coruña

NOTA INFORMATIVA 

A DEPUTACION PROVINCIAL DA CORUÑA COLABORA COA INSTITUCION “HOGAR DE SOR EUSEBIA” (NIF G15077225), MEDIANTE A CONCESION DA SEGUINTE SUBVENCION:

________________________________________________________________

Nº RESOLUCION CONCESION: RP 2021/19749 (B.O.P. Nº  91 de 18-05-2021)

BENEFICIARIO: HOGAR DE SOR EUSEBIA

PROGRAMA: FOAXE-C/2021 CONVOCATORIA DO PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS A ENTIDADES SEN FINS DE LUCRO PARA O MANTEMENTO DE CENTROS DE SERVIZOS SOCIAIS NO ANO 2021 (Convocatoria BOP nº 222 de 28-12-2020).

OBXETO DA SUBVENCIÓN: MANTEMENTO DE CENTRO DE ACOLLIDA E INCLUSION SOCIAL HOGAR DE SOR EUSEBIA.

IMPORTE CONCEDIDO:  14.400,00 €.

 

Un ano mais a colaboración da Deputación da Coruña contribue ao mantemento da actividade do centro de acollida e inclusión social “Hogar de Sor Eusebia” que continua dando resposta de forma eficaz as necesidades de persoas afectadas por situacións valoradas de exclusión social, especialmente das persoas sen fogar, proporcionándolles a cobertura das súas necesidades básicas, e traballando con elas para impulsar os cambios sociais e persoais necesarios para acadar a súa reinserción social.