SUBVENCIÓN DEPUTACIÓN DA CORUÑA 2022

No Boletín Oficial da provincia da Coruña do día 31 de maio de 2022, foi publicada a resolución da concesión definitiva do programa FOAXE-C: Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o mantemento de centros de servizos sociais no ano 2022.

 

Deputación de A Coruña

 

NOTA INFORMATIVA

A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA COLABORA COA INSTITUCIÓN “HOGAR DE SOR EUSEBIA” (NIF G15077225), MEDIANTE A CONCESIÓN DA SEGUINTE SUBVENCIÓN:

________________________________________________________________

Nº RESOLUCION CONCESION: RP 2022/5520 (B.O.P. Nº 102 de 31-05-2022)

BENEFICIARIO: HOGAR DE SOR EUSEBIA

PROGRAMA: FOAXE-C/2022 CONVOCATORIA DO PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS A ENTIDADES SEN FINS DE LUCRO PARA O MANTEMENTO DE CENTROS DE SERVIZOS SOCIAIS NO ANO 2022

(Convocatoria BOP nº 22 de 02-02-2022).

OBXETO DA SUBVENCIÓN: MANTEMENTO DE CENTRO DE ACOLLIDA E INCLUSIÓN SOCIAL HOGAR DE SOR EUSEBIA.

IMPORTE CONCEDIDO:  16.800,00 €.

 

Un ano mais a colaboración da Deputación da Coruña contribúe ao mantemento da actividade do centro de acollida e inclusión social “Hogar de Sor Eusebia” que continua dando resposta de forma eficaz as necesidades de persoas afectadas por situacións valoradas de exclusión social, especialmente das persoas sen fogar, proporcionándolles a cobertura das súas necesidades básicas, e traballando con elas para impulsar os cambios sociais e persoais necesarios para acadar a súa reinserción social.