SUBVENCIÓN DEPUTACIÓN DA CORUÑA (FOAXE 2018)

SUBVENCIÓN DEPUTACION DA CORUÑA 2018

No Boletín Oficial da provincia da Coruña do día 11 de outubro de 2018, foi publicada a resolución da concesión definitiva do programa FOAXE: Convocatoria do programa de subvencións a entidades se fins de lucro para o desenvolvemento de programas de servizos sociais no ano 2018.

NOTA INFORMATIVA

A DEPUTACION PROVINCIAL DA CORUÑA COLABORA COA INSTITUCION «HOGAR DE SOR EUSEBIA» (NIF G15077225), MEDIANTE A CONCESION DA SEGUINTE SUBVENCION:

________________________________________________________________

Nº RESOLUCION CONCESION: RP 2018/34088 (Fecha resolución: 08-10-2018. B.O.P. 195 de 11-10-2018)

BENEFICIARIO: HOGAR DE SOR EUSEBIA

PROGRAMA: FOAXE/2018 CONVOCATORIA DO PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS A ENTIDADES SEN FINS DE LUCRO PARA O DESENVOLVEMENTO DE PROGRAMAS DE SERVIZOS SOCIAIS NO ANO 2018 (Convocatoria BOP nº 48 de 12-03-2018).

OBXETO DA SUBVENCIÓN: MANTEMENTO DE CENTRO DE ACOLLIDA E INCLUSION SOCIAL HOGAR DE SOR EUSEBIA.

IMPORTE CONCEDIDO: 12.500,00 €.

Un ano mais a colaboración da Deputación da Coruña contribue ao mantemento da actividade do centro de acollida e inclusión social «Hogar de Sor Eusebia» que continua dando resposta de forma eficaz as necesidades de persoas afectadas por situacións valoradas de exclusión social, especialmente das persoas sen fogar, proporcionándolles a cobertura das súas necesidades básicas, e traballando con elas para impulsar os cambios sociais e persoais necesarios para acadar a súa reinserción social.