Usuarios do Fogar Sor Eusebia visitan a mostra da Fundación María José Jove cos seus traballos